skip to content »

jenforum.ru

Egypetsex

Egypetsex-90

Gruppen er stemplet som en terrororganisasjon, og tusenvis av tilhengere er fengslet.Store deler av den sekulære og liberale opposisjonen har også fått munnkurv av regimet.

Det ble holdt frie parlaments- og presidentvalg for første gang, og i slutten av 2012 ble det vedtatt en ny grunnlov.Etter militærkuppet i 2013 har imidlertid det gamle systemet i stor grad blitt gjeninnført.Den gamle eliten styrer igjen landet, i 2014 ble det vedtatt enda en ny grunnlov.Den største av dem, Det muslimske brorskapet, var forbudt i landet.Mubarak ble drevet fra makten under i 2011, etter et enormt folkelig opprør.FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet.

Egypt er medlem av Sikkerhetsrådet, og informasjonen som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet.

I den står det at det skal være ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling i landet. Blant annet får de utnevne forsvarsministeren de første åtte årene etter at grunnloven tro i kraft.

Etter militærkuppet har Det muslimske brorskapet igjen blitt forbudt.

Siden tidenes morgen har Nilen gitt livsgrunnlag for mennesker i Egypt.

Fra 1981 var landet et diktatur under president Hosni Mubarak.

I 2011 førte en revolusjon til at Mubarak ble avsatt, men etter kort tid tok militæret igjen kontrollen i landet.